Fréttir

Thorvaldsensbazar á 112 ára afmæli 1.júní

Laugardaginn 1. júní fagnar Thorvaldsensbazar 112 ára afmæli sínu. Að venju bjóða félagskonur viðskiptavinum og gestum að koma við á bazarnum og þiggja kaffisopa og pönnukökur, sjá vöruúrvalið og kynnast starfsemi félagsins. Allur ágóði af sölu bazarsins við Austurstræti 4 rennur til góðgerðamála.

Ný stjórn kosin á aðalfundi Thorvaldsensfélagsins

Á aðalfundi Thorvaldsensfélagsins í gærkvöldi sem haldinn var á Hótel Natura var Anna Birna Jensdóttir hjúkrunarfræðingur og framkvæmdastjóri hjúkrunarheimilisins Sóltúns kosin formaður Thorvaldsensfélagsins til næstu þriggja ára. Anna Birna hafði áður setið í stjórn félagsins í 6 ár, þarf af eitt ár sem varaformaður. Anna Birna tók við formennsku af Kristínu Zoega sem stýrt hefur félaginu með myndarbrag síðastliðin 3 ár. Thorvaldsensfélagið er með elstu kvenfélögum landsins, var stofnað árið 1875 og er Anna Birna 14. formaður þess. Áður fyrr voru konur kosnar til stjórnarsetu í fjölmörg ár,fyrsti formaðurinn Þórunn Jónassen sat í 46 ár og tvær þeirra þær Svanfríður Hjartardóttir og Unnur Scram Ágústsdóttir gegndu formennsku í yfir 20 ár hvor. Thorvaldsensfélagið er góðgerðarfélag sem rekur myndarlega sjóði og verslunina Thorvaldsensbazar að Austurstræti 4. Félagskonur eru 96 og vinna öll sín störf í sjálfboðavinnu. Á síðasta starfsári voru veittir styrkir fyrir rúmlega 9 milljónir. Stærstu styrkirnir fóru til meðferðar- og endurhæfingardeildar Landspítalans fyrir ungt fólk með byrjandi geðrofssjúkdóma, til Thorvaldsenssjóðsins sem sinnir málefnum barna og unglinga með sykursýki við Barnaspítala Hringsins og til Heilsuskólans sem er forvarnar- og meðferðarúrræði fyrir börn sem glíma við offituvanda. Úr stjórn auk Kristínar gekk Hlíf Jóhannsdóttir og í hennar stað var kosin Anna H. Pétursdóttir. Stjórn Thorvaldsensfélagsins skipa auk Önnu Birnu þær Anna H. Pétursdóttir, Áslaug Sif Guðjónsdóttir, Elín Sigrún Jóhannsdóttir, Guðrún Ragnars, Sigríður Brynjólfsdóttir og Þóra Björg Guðmundsdóttir.

Tónlistarverkefnið Hljómafl fékk veglegan styrk

Föstudaginn 1. mars 2013 afhendir Thorvaldsensfélagið Endurhæfingu LR styrk að upphæð 3.5 milljónir til uppbyggingar á nýju úrræði; tónlistarverkefninu HLJÓMAFLI. Endurhæfing LR er deild á geðsviði Landspítala sem er sérhæfð meðferðar- og endurhæfingardeild fyrir ungt fólk á aldrinum 18-25 ára með byrjandi geðrofssjúkdóma. Umsvif deildarinnar hafa vaxið mikið á undanförnum tveimur árum en boðið er upp á fjölbreytt meðferðarform og virkni. Þetta nýjasta úrræði starfseminnar, HLJÓMAFL, er unnið í samvinnu við forsvarsmenn breska tónlistarverkefnisins KEY CHANGES. Markmið Hljómafls er að gefa þjónustuþegum Endurhæfingar LR tækifæri til að vinna með eigin styrkleika gegnum tónlistarsköpun á spennandi, krefjandi og skemmtilegan hátt.Boðið verður upp á námskeið og þjálfun í lagasmíðum, textagerð, útsetningum, upptökum, sviðsframkomu og fleiru.Tónlistarverkefnið HLJÓMAFL ásamt öðrum þáttum í starfsemi Endurhæfingar LR verður staðsett í Víðihlíð sem stendur við Holtagarða. Thorvaldsensfélagið veitti Endurhæfingu LR styrk fyrir öllum þeim hljóðfærum og tækjakosti sem þarf til að starfrækja verkefnið HLJÓMAFL. Að sögn forsvarsmanna verkefnisins er styrkur Thorvaldsensfélagsins mikil lyftistöng fyrir alla starfsemi Endurhæfingar LR og tryggir þar með aukna fjölbreytni í endurhæfingarúrræðum fyrir ungt fólk með geðrofssjúkdóma.

Thorvaldsenskonur styrkja sykursjúk börn og unglinga

Thorvaldsenskonur færðu nýlega Thorvaldsenssjóðnum tvær milljónir króna að gjöf. Thorvaldsensfélagið stofnaði sjálfstæðan sjóð í nóvember 2003. Tilgangur og markmið sjóðsins er að styðja og efla hverja þá starfsemi sem lýtur að málefnum barna og unglinga með sykursýki við Barnaspítala Hringsins. Sjóðurinn hefur um áraraðir stutt dyggilega við rekstur sumarbúða barna og unglinga með sykursýki. Einnig hafa styrkir verið veittir til tækjakaupa, viðhaldsmenntunar og fræðsluefnis sem lýtur að sykursýki.

Jólakortið 2012

Jólakortið í ár prýðir mynd eftir Temmu Bell listmálara. Myndin er af glöðu danspari og ber hún heitið Jóladans. Ágóðinn af sölu jólakortsins rennur í Thorvaldsenssjóðinn, en hann er til styrktar málefnum sykursjúkra barna og unglinga. Fjármunum úr sjóðnum er veitt til rannsókna, tækjakaupa og stuðnings við sumarbúðaferðir sykursjúkra barna og unglinga. Um 25-30 börn fara í sumarbúðir að Löngumýri ár hvert og það er mikils virði fyrir þau og fjölskyldur þeirra. Þar eru börnin með svipuð úrlausnarefni og eru jafnvíg í leik og starfi. Læknir og hjúkrunarfræðingar fylgjast með líðan barnanna þessa daga. Jólakortið er til sölu á Thorvaldsensbazar, Austurstræti 4 og hjá félagskonum.

Thorvaldsensfélagið
Austurstræti 4
101 Reykjavík
Sími: 551-3509