Fréttir

Thorvaldsenskonur styrkja sykursjúk börn og unglinga

Thorvaldsenskonur færðu nýlega Thorvaldsenssjóðnum tvær milljónir króna að gjöf. Thorvaldsensfélagið stofnaði sjálfstæðan sjóð í nóvember 2003. Tilgangur og markmið sjóðsins er að styðja og efla hverja þá starfsemi sem lýtur að málefnum barna og unglinga með sykursýki við Barnaspítala Hringsins. Sjóðurinn hefur um áraraðir stutt dyggilega við rekstur sumarbúða barna og unglinga með sykursýki. Einnig hafa styrkir verið veittir til tækjakaupa, viðhaldsmenntunar og fræðsluefnis sem lýtur að sykursýki.

Jólakortið 2012

Jólakortið í ár prýðir mynd eftir Temmu Bell listmálara. Myndin er af glöðu danspari og ber hún heitið Jóladans. Ágóðinn af sölu jólakortsins rennur í Thorvaldsenssjóðinn, en hann er til styrktar málefnum sykursjúkra barna og unglinga. Fjármunum úr sjóðnum er veitt til rannsókna, tækjakaupa og stuðnings við sumarbúðaferðir sykursjúkra barna og unglinga. Um 25-30 börn fara í sumarbúðir að Löngumýri ár hvert og það er mikils virði fyrir þau og fjölskyldur þeirra. Þar eru börnin með svipuð úrlausnarefni og eru jafnvíg í leik og starfi. Læknir og hjúkrunarfræðingar fylgjast með líðan barnanna þessa daga. Jólakortið er til sölu á Thorvaldsensbazar, Austurstræti 4 og hjá félagskonum.

Jólamerki Barnauppeldissjóðs 2012 ber heitið Jóladans

2012-joladans

Thorvaldsensfélagið styður rannsóknir og forvarnir gegn offitu barna á leikskólaaldri. Offita barna hefur aukist mjög mikið á síðustu áratugum um allan heim. Offitu fylgja auknar líkur á ýmiskonar heilsufarslegum vanda á lífsleiðinni, eins og stoðkerfirvanda, sykursýki af tegund 2 og hjarta- og æðasjúkdómum. Tengsl hafa jafnframt fundist milli offitu og verri líðan og lífsgæða eins og t.d.eineltis. Það er betra að byrgja brunninn áður en barnið er dottið ofan í hann. Af þessum ástæðum hefur Thorvaldsensfélagið ákveðið að leggja lið forvörnum gegn offitu barna og styrkja þróun á meðferðarefni fyrir offeit börn og fjölskyldur þeirra. Thorvaldsensfélagið er líknarfélag, stofnað 1875 og hefur gefið út jólamerki frá árinu 1913. Ágóðinn af sölu jólamerkisins hefur alla tið runnið óskertur til líknarmála, sem tengjast börnum og nú í ár mun ágóðinn renna til þessa verkefnis. Jólamerkið prýðir mynd eftir Temmu Bell listmálara og heitir Jóladans. Ein örk með 12 merkjum kostar aðeins kr.300- Hægt er að nálgast merkin á flestum pósthúsum. Þau eru einnig til sölu á Thorvaldsensbazarnum Austurstræti 4, sími 5513509 og hjá félagskonum.

Öldruðum sjúklingum færður fólkslyftari

Thorvaldsenskonur færðu hjúkrunarheimilinu Sóltúni fólkslyftara að gerðinni Viking M., í kaffisamsæti með íbúum og starfsfólki þann 28. ágúst Lyftarinn er ætlaður til notkunar við hjúkrun minnisskertra íbúa á 2. hæð og veitti Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir hjúkrunarstjóri honum viðtöku frá Kristínu Zöega formanni Thorvaldsensfélagsins. Fólkslyftarinn er nettur, léttur, öruggur og auðveldur í notkun.

Styrkur vegna verkefnisins ,,Of feit börn

Á aðalfundi Thorvaldsensfélagsins 9. maí tók Ragnar Bjarnason læknir á Landspítala á móti styrk vegna verkefnisins „Of feit börn" að upphæð 1,2 millj. kr.sem er hagnaður af sölu jólamerkjanna árið 2011. Hann sagði frá góðum árangri á göngudeildinni. Ragnar greindi einnig frá starfi með sykursjúkum börnunum og sýndi m.a. brot úr myndbandi sem unnið hefur verið um sumardvöl sykursjúkra unglinga erlendis. Hann sagði að nú væri verið að fjárfesta í þekkingu og nútíma tækni til hagsbóta fyrir sjúklinga og aðstoðarfólk þeirra. Hann sagði að um 60% sjúklinganna væru með insúlíntæki í dag. Ragnar sagði frá því hvernig hægt væri að nota farsímana til að bæta eftirfylgni og upplýsingagjöf. Búin væru til myndbönd með ýmsum upplýsingum, leiðbeiningum og kennslu sem síðan er hlaðið inn á GSM símana. Þegar upp koma vandamál hjá sjúklingunum verður auðvelt að nálgast nauðsynlegar upplýsingar í símanum. Thorvaldsensfélagið styrkti Thorvaldsensjóðinn um 2 milljónir króna á síðasta ári. Sjóðurinn styrkir starf í þágu sykursjúkra.

Thorvaldsensfélagið
Austurstræti 4
101 Reykjavík
Sími: 551-3509